Audio cuts

 1. Akashvani Maitree 594

  09/12/2019

  10:44

  recording given my me

 2. Vividh Bharatii

  09/11/2019

  02:36

  राम तेरी गंगा मैली

 3. Vividh Bharatii

  09/09/2019

  21:31

  Mk gandhi

 4. City Love

  09/07/2019

  15:44

  Not good song, I don't like it.

 5. Vividh Bharatii

  09/03/2019

  21:36

  Samaj ke liye