Audio cuts

 1. Vividh Bharatii

  08/13/2022

  21:22

  किये कितने बुरे और भले

 2. Vividh Bharatii

  07/30/2022

  21:27

  Fir dukh ko apnaiye ki jako dukh na hoy

 3. Vividh Bharatii

  07/28/2022

  21:19

  राम नाम फल खा

 4. Vividh Bharatii

  07/12/2022

  11:02

  Iska koi nhi kinara

 5. Vividh Bharatii

  07/12/2022

  11:02

  इसका कोई नही किनारा